Apple Paj? Vi lagar. Du njuter! Ring 0738 000 333.
Kundvagnen

Förbered din iPad för service

Förbered din iPad för service

Om du lämnar in din iPad på service så måste Hitta min iPad vara bortkopplat på enheten. Det enklaste sättet att göra detta på är att följa stegen i A. Följ stegen i B om enhetens skärm inte går att använda eller om enheten inte startar.

 

A. På den iPad du ska lämna in, gör följande: Gå till Inställningar > [ditt namn] > Hitta och inaktivera Hitta min iPhone. Ange lösenordet till ditt Apple-ID och tryck sedan på Stäng av.

 

B. Om din enhet är skadad på så vis att skärmen inte kan användas, stäng av den iPad som du ska lämna in. Du kan stänga av enheten genom ett knappkommando som du finner här.

 

Logga in med det Apple ID som är kopplat till den berörda enheten. När du är inloggad på www.icloud.com/find klickar du på Alla enheter och sedan klickar du på Ta bort från kontot på den berörda enheten. Nu ska Hitta min iPad vara avstängt. Om enheten är påslagen och ”online”, så kommer det inte att gå att slå av Hitta min iPad via iCloud.