Apple Paj? Vi lagar. Du njuter! Ring 0738 000 333.
Kundvagnen

Dataräddning, återställning och säkerhetskopiering

Dataräddning, återställning och säkerhetskopiering

Vi hjälper dig med överföring av data, återställning och säkerhetskopiering till en fast kostnad. Om du önskar överföring av din information från en äldre Mac, måste enheten köra macOS X 10.8 eller senare för detta pris. Vi hjälper dig även med att försöka återskapa filer som gått förlorade. Ibland hårddisken är så skadad, så det inte går att komma åt filerna. Om vi inte lyckas återskapa någonting från Mac:en så debiterar vi ändå 999kr, inkl. moms för försöket.

Fast pris för återställning och dataöverföring: endast 1999 kr inkl. moms!